צור קשר

:אנחנו קבוצה של ארגונים משתפים פעולה. הנה אנשי הקשר העיקריים שלנו

Providence University (Canada), 1303 15th Street East, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 0R8 CANADA

Providence University (US), 6212 Reynolds Rd, Mentor, OH 44060-3040, US

עבור קלות, כל פניות הכלליות צריכים להיות מופנות בשפה אנגלית ובכך:

  • Dept of Jewish Studies, Providence University - info [at] everburninglight [dot] org
  • Providence University - info [at] providenceuniversity [dot] net