צור קשר

:אנחנו קבוצה של ארגונים משתפים פעולה. הנה אנשי הקשר העיקריים שלנו

Providence University (US), 6212 Reynolds Rd, Mentor, OH 44060-3040, US

עבור קלות, כל פניות הכלליות צריכים להיות מופנות בשפה אנגלית ובכך:

  • Dept of Jewish Studies, Providence University - info [at] everburninglight [dot] org
  • Providence University - info [at] providenceuniversity [dot] net