מקורות אותנטיים קבלה - מפת מסמך
Abraham Abraham
     Sefer Yetzirah Sefer Yetzirah
Abraham ben Alexander of Cologne Abraham ben Alexander of Cologne
     Kether Shem Tov Kether Shem Tov
Abraham ben David Abraham ben David
     Peirush Ha-Ravaad Le-Sefer Yetzirah Peirush Ha-Ravaad Le-Sefer Yetzirah
Abulafia, Avraham ben Samuel Abulafia, Avraham ben Samuel
     Chaye Ha-Olam Ha-Ba Chaye Ha-Olam Ha-Ba
     Gan Naul Gan Naul
     Get Ha-Shemot Get Ha-Shemot
     Imrei Shefer Imrei Shefer
     Or Ha-Sechel Or Ha-Sechel
     Otzar Eden Ha-Ganuz Otzar Eden Ha-Ganuz
     Sefer Ha-Cheshek Sefer Ha-Cheshek
     Sheva Netivot Ha-Torah Sheva Netivot Ha-Torah
     We-Zot Li-Yehudah We-Zot Li-Yehudah
Avraham ben Yitzchak of Granada Avraham ben Yitzchak of Granada
     Brit Menucha Brit Menucha
Azariah da Fano, Menahem Azariah da Fano, Menahem
     Asara Maamarot Asara Maamarot
     Gilgulei Neshamot Gilgulei Neshamot
     Yonat Elem Yonat Elem
Azriel of Gerona Azriel of Gerona
     Beur Eser Sefirot Beur Eser Sefirot
Azulai, Abraham ben Mordecai Azulai, Abraham ben Mordecai
     Chesed Le-Avraham Chesed Le-Avraham
Caro, Joseph ben Ephraim Caro, Joseph ben Ephraim
     Maggid Mesharim Maggid Mesharim
Chamai Gaon Chamai Gaon
     Sefer Ha-Iyyun Sefer Ha-Iyyun
     Sefer Ha-Yichud Sefer Ha-Yichud
Cordovero, Moses ben Jacob Cordovero, Moses ben Jacob
     Daat Tevunot Daat Tevunot
     Derishut Be-Anini Ha-Malakim Derishut Be-Anini Ha-Malakim
     Or Neerav Or Neerav
     Pardes Rimonim 1 Pardes Rimonim 1
     Pardes Rimonim 2 Pardes Rimonim 2
     Peirush Ha-Ramak Le-Sefer Yetzirah Peirush Ha-Ramak Le-Sefer Yetzirah
     Peirush Or Yakar Al Anin Ha-Nevuah Peirush Or Yakar Al Anin Ha-Nevuah
     Peirush Or Yakar Al Bereshit 1:1 Peirush Or Yakar Al Bereshit 1:1
     Sefer Gerushin Sefer Gerushin
De Leon, Moshe ben Shem Tov De Leon, Moshe ben Shem Tov
     Shekel Ha-Kodesh Shekel Ha-Kodesh
Gikatilla, Joseph ben Abraham Gikatilla, Joseph ben Abraham
     Sefer Ha-Chashmal Sefer Ha-Chashmal
     Sefer Ha-Nikud Sefer Ha-Nikud
     Sefer Shaarei Tzedek Sefer Shaarei Tzedek
     Shaarei Orah Shaarei Orah
     Sod Ha-Nachash Sod Ha-Nachash
Ibn Gabbai, Meir ben Ezekiel Ibn Gabbai, Meir ben Ezekiel
     Sefer Avodat Ha-Kodesh Sefer Avodat Ha-Kodesh
     Sefer Derek Emunah Sefer Derek Emunah
Isaac ben Samuel of Acre Isaac ben Samuel of Acre
     Ha-Rabbi Demin Akko Le-Sefer Yetzirah Ha-Rabbi Demin Akko Le-Sefer Yetzirah
Luzzatto, Moshe Chaim (Ramchal) Luzzatto, Moshe Chaim (Ramchal)
     Asara Orot Asara Orot
     Beurim Le-Sefer Otzarot Chaim Beurim Le-Sefer Otzarot Chaim
     Derek Chokmah Derek Chokmah
     Derek Etz Chaim Derek Etz Chaim
     Divrei Torah Be-Shem Ha-Maggid Divrei Torah Be-Shem Ha-Maggid
     Kalach Pitchey Chokmah Kalach Pitchey Chokmah
     Kalaley Sefer Kanat Ha-Shem Tzevaot Kalaley Sefer Kanat Ha-Shem Tzevaot
     Kelalei Pitchey Chokmah Wa-Daat Kelalei Pitchey Chokmah Wa-Daat
     Kelaley Maamar Ha-Chokmah Kelaley Maamar Ha-Chokmah
     Kelaley Sefer Milchamot Moshe Kelaley Sefer Milchamot Moshe
     Kelalot Shorshei Ha-Chokmah Kelalot Shorshei Ha-Chokmah
     Likutim Me-Kitvei Ha-Ramchal Likutim Me-Kitvei Ha-Ramchal
     Maamar Al Ha-Agadot Maamar Al Ha-Agadot
     Maamar Ha-Chokmah Maamar Ha-Chokmah
     Maamar Ha-Ikarim Maamar Ha-Ikarim
     Maamar Wa-Yehy Miketz Maamar Wa-Yehy Miketz
     Mesilat Yesharim Mesilat Yesharim
     Peirush Le-Maamar Wa-Yehy Maketz Peirush Le-Maamar Wa-Yehy Maketz
     Peirush Maamar Aremit Yeday Bi-Tzelotin Peirush Maamar Aremit Yeday Bi-Tzelotin
     Peirush Maamar Ha-Zohar Peirush Maamar Ha-Zohar
     Peirush Mishna Rishona Le-Sefer Yetzirah Peirush Mishna Rishona Le-Sefer Yetzirah
     Rashei Perakim Shel Divrei Torah Rashei Perakim Shel Divrei Torah
     Sefer Kinat Ha-Shem Tzevaot Sefer Kinat Ha-Shem Tzevaot
     Sefer Mishkani Elion Sefer Mishkani Elion
     Sefer Panot Ha-Merkavah Sefer Panot Ha-Merkavah
     Sod Ha-Merkavah Demut Adam We-Ha-Yichud Sod Ha-Merkavah Demut Adam We-Ha-Yichud
     Tefilot Le-Panot Ha-Merkavah Tefilot Le-Panot Ha-Merkavah
Miscellaneous literature Miscellaneous literature
     Ageret El Ha-Ramban Me-Rabbi Avraham Gaon Ageret El Ha-Ramban Me-Rabbi Avraham Gaon
     Midrash Shimon Ha-Tzaddik Midrash Shimon Ha-Tzaddik
     Peirush 32 Netivot Me-Kabalat Ha-Gaonim Peirush 32 Netivot Me-Kabalat Ha-Gaonim
     Peirush Heikalot Rabati Peirush Heikalot Rabati
     Sefer Ha-Kana Sefer Ha-Kana
     Sefer Ha-Peliah Sefer Ha-Peliah
     Sefer Ha-Razim Sefer Ha-Razim
     Sefer Ha-Temuna Sefer Ha-Temuna
     Sefer Maareket Ha-Elohut Sefer Maareket Ha-Elohut
     Sefer Me-Ulefet Safirin Sefer Me-Ulefet Safirin
     Sefer Shoshan Sodot Sefer Shoshan Sodot
     Sod Ha-Nevua Sod Ha-Nevua
     Sod Yediat Ha-Metziot Me-Kabalat Ha-Gaonim Sod Yediat Ha-Metziot Me-Kabalat Ha-Gaonim
Moses ben Nahman (Nahmanides) Moses ben Nahman (Nahmanides)
     Peirush Ha-Ramban Le-Sefer Yetzirah Peirush Ha-Ramban Le-Sefer Yetzirah
Nehunia ben Ha-Kana Nehunia ben Ha-Kana
     Sefer Ha-Bahir Sefer Ha-Bahir
Recanati, Menachem Recanati, Menachem
     Peirush Al Ha-Torah Peirush Al Ha-Torah
Sagi-Nahor, Yitzchok Sagi-Nahor, Yitzchok
     Ha-Rabbi Sagi Nahor Le-Sefer Yetzirah Ha-Rabbi Sagi Nahor Le-Sefer Yetzirah
Sharabi, Sar Shalom (Rashash) Sharabi, Sar Shalom (Rashash)
     Sefer Chasdei David Sefer Chasdei David
     Sefer Nahar Shalom Sefer Nahar Shalom
Shimon bar Yochai (Rashbi) Shimon bar Yochai (Rashbi)
     Hashmatot Hashmatot
     Idra Zuta Idra Zuta
     Midrash Ha-Neelam Midrash Ha-Neelam
     Raya Mehemna Raya Mehemna
     Sefer Ha-Zohar Halak 1 Sefer Ha-Zohar Halak 1
     Sefer Ha-Zohar Halak 2 Sefer Ha-Zohar Halak 2
     Sefer Ha-Zohar Halak 3 Sefer Ha-Zohar Halak 3
     Sifra Di-Tzeniuta Sifra Di-Tzeniuta
     Sitei Otiot Sitei Otiot
     Sitrei Torah Sitrei Torah
     Tikunei Zohar Tikunei Zohar
     Tosafot Tosafot
     Zohar Chadash Zohar Chadash
Vital, Chaim ben Joseph Vital, Chaim ben Joseph
     Etz Chaim 1 Etz Chaim 1
     Etz Chaim 2 Etz Chaim 2
     Pri Etz Chaim 1 Pri Etz Chaim 1
     Pri Etz Chaim 2 Pri Etz Chaim 2
     Pri Etz Chaim 3 Pri Etz Chaim 3
     Sefer Etz Ha-Daat Tov Sefer Etz Ha-Daat Tov
     Shaarei Kedusha Shaarei Kedusha
     Shaar Ha-Gilgulim Shaar Ha-Gilgulim
     Shaar Ha-Kavanot Shaar Ha-Kavanot
     Shaar Ha-Pasukim 1 Shaar Ha-Pasukim 1
     Shaar Ha-Pasukim 2 Shaar Ha-Pasukim 2
     Shaar Likutei Ha-Shas Shaar Likutei Ha-Shas
     Shaar Maamrei Rashbi Shaar Maamrei Rashbi
     Shaar Maamrei Razal Shaar Maamrei Razal
Zalman Kremer, Elijah ben Shlomo (Vilna Gaon) Zalman Kremer, Elijah ben Shlomo (Vilna Gaon)
     Peirush Ha-Gra Le-Sifra De-Tzeniuta Peirush Ha-Gra Le-Sifra De-Tzeniuta
     Peirush Maaseh Bereshit Peirush Maaseh Bereshit